dnes je 1.6.2020

Input:

Nový zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe v roku 2019

9.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.06.1.5 Nový zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe v roku 2019

Mgr. Jana Takáčová

Od začiatku mája nadobudol účinnosť zákon č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”), ktorý ustanovuje organizáciu správy informačných technológií verejnej správy, práva a povinnosti orgánu vedenia a orgánu riadenia v oblasti informačných technológií verejnej správy, na ktoré sa vzťahuje tento zákon a základné požiadavky kladené na informačné technológie verejnej správy a na ich správu.

V ustanovení §2 a §3 tohto zákona sú vymedzené základné pojmy. Medzi základné pojmy patrí:

  • Informačná technológia: prostriedok alebo postup, ktorý slúži na spracúvanie údajov alebo informácií v elektronickej podobe, najmä informačný systém, infraštruktúra, informačná činnosť a elektronické služby.

  • Informačná technológia verejnej správy: informačná technológia v pôsobnosti správcu podporujúca služby verejnej správy, služby vo verejnom záujme alebo verejné služby. Na účely tohto zákona sa povinnosti v rámci správy informačných technológií verejnej správy vzťahujú aj na údaje, procesné postupy, personálne zabezpečenie a organizačné zabezpečenie, ak tvoria funkčný celok alebo ak samy osebe slúžia na spracúvanie údajov alebo informácií v elektronickej podobe.

Ďalej sú zákonom presne definované pojmy ako napríklad správca, informačný systém, prevádzkovateľ, informačná činnosť, metainformačný systém verejnej správy, elektronická služba, webová stránka či webové sídlo a podobne.

Podľa tohto zákona Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu zabezpečuje úlohy národného prevádzkovateľa centrálnej informačnej infraštruktúry a centrálnej komunikačnej infraštruktúry Slovenskej republiky pre verejnú správu, a zároveň vykonáva správu, prevádzku a rozvoj vládnej dátovej siete Govnet.

Zákon upravuje organizáciu správy informačných technológií verejnej správy, základné povinnosti v správe informačných technológií verejnej správy, vedenie a riadenie v správe informačných technológií verejnej správy, koncepciu rozvoja informačných technológií verejnej správy, plánovanie a organizáciu informačných