dnes je 1.2.2023

Input:

Použitie sociálneho fondu u subjektu verejnej správy

27.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Použitie prostriedkov sociálneho fondu upravuje § 7 zákona č. 152/1994 Zb. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom fonde“). V súlade s § 7 zákona o sociálnom fonde môže zamestnávateľ v rámci realizácie svojej sociálnej politiky poskytnúť zamestnancom zo sociálneho fondu príspevok na:

  • zabezpečenie stravovania nad rozsah ustanovený § 152 Zákonníka práce - ide o najčastejšie použitie prostriedkov sociálneho fondu, pričom výška príspevku na stravovanie nie je zákonom o sociálnom fonde limitovaná, t.j. môže dôjsť k situácii, že náklady na stravovanie zamestnanca plne hradí zamestnávateľ a to z príspevku, ktorý je povinný zamestnávateľ prispievať zamestnancovi na stravovanie podľa § 152 Zákonníka práce a z príspevku zo sociálneho fondu,
  • dopravu do zamestnania a späť – na poskytnutie