dnes je 1.6.2020

Input:

Povinnosti nájomcu pohrebného miesta

2.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.10 Povinnosti nájomcu pohrebného miesta

MUDr. Jindra Holíková

Zákon ukladá povinnosti nielen prevádzkovateľovi pohrebiska, ale aj nájomcom hrobových miest. Ide o nasledovné povinnosti (podľa § 24 zákona č. 131/2010 Z. z.):

  1. Dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta.
  2. Užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy.
  3. Udržiavať prenajaté hrobové miesta v poriadku na vlastné náklady.
  4. Písomne oznamovať