dnes je 29.9.2020

Input:

Povinnosti obce

2.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.13 Povinnosti obce

MUDr. Jindra Holíková

Ako bolo vyššie uvedené – pohrebisko zriaďuje obec, prevádzkový poriadok pohrebiska schvaľuje obec všeobecne záväzným nariadením a obec je súčasne hlavným kontrolným orgánom nad prevádzkou pohrebiska.

Z § 30 zákona č. 131/2010 Z. z. vyplývajú obci ešte ďalšie práva a povinnosti:

  • - Zabezpečovať ukladanie ľudských pozostatkov v súlade s ustanoveniami zákona č. 131/2010 Z. z.
  • - Zabezpečiť pochovanie ľudských pozostatkov, nájdených na katastrálnom území obce, ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie.
  • - Zabezpečiť pochovanie ľudských pozostatkov, nájdených na katastrálnom území obce, ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do 7 dní od úmrtia.
  • - V prípade nájdenia ľudských pozostatkov cudzinca je treba informovať Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, prípadne konzulárny úrad príslušného štátu alebo diplomatickú misiu. Ak do 14 dní nedostane obec oznámenie o preprave ľudských pozostatkov alebo súhlas s ich pochovaním na území SR, obec zabezpečí ich pochovanie. Ľudské pozostatky takejto osoby je potrebné do doby rozhodnutia uložiť v chladiacom zariadení.

Súčasne je