dnes je 29.9.2020

Input:

Projekt: Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2020"

30.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.141 Projekt: „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2020”

JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR”) dňa 22. júla 2020 zverejnilo Výzvu na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2020”

Cieľom projektu je podpora aktivít prispievajúcich k vzájomnému spoznávaniu, multikultúrnemu dialógu, odbúravaniu predsudkov voči iným a podpore regionálneho