dnes je 1.2.2023

VZN o zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstvaArchív

7.1.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o obecnom zriadení

12.11.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Vláda SR schválila návrh novely zákona o obecnom zriadeníGarancia

18.12.2020, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Novela zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení s účinnosťou od 1.7.2022Garancia

17.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Otázky a odpovede k novele zákona o obecnom zriadení a k novele zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práciGarancia

13.5.2020, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Poslanci obecného zastupiteľstvaArchív

29.7.2022, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Štatút obceArchív

3.1.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Hlavný kontrolór obceArchív

29.7.2022, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

VZN o organizácii miestneho referendaArchív

5.1.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Konflikty záujmov v obciArchív

29.7.2022, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Príjmy obce plynúce z hlavnej činnosti a daň z príjmovGarancia

13.3.2020, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Obecné zastupiteľstvá online alebo korešpondenčnou formouArchív

15.4.2020, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Starosta obceArchív

29.7.2022, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstvaArchív

24.11.2021, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Organizačný poriadok obecného úraduArchív

10.9.2021, JUDr. Renáta Považanová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Aktualizácia judikatúra: Odvolanie hlavného kontrolóraGarancia

28.6.2022, JUDr. Marek Šmid, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

VZN mesta o Mestskej políciiArchív

20.12.2021, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Organizačný poriadok obecného úraduArchív

22.11.2021, JUDr. Renáta Považanová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Smernica - Odmeňovanie poslancov obecných a mestských zastupiteľstievArchív

17.3.2022, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Smernica - Odmeňovanie poslancov obecných a mestských zastupiteľstievArchív

9.3.2022, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obceArchív

30.11.2021, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obceArchív

22.1.2022, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstvaArchív

5.11.2021, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstvaArchív

23.11.2021, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstvaArchív

5.11.2021, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Zamestnanci obceArchív

29.7.2022, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Dodatok k organizačnému poriadku - vytvorenie/zrušenie pracovného miestaArchív

20.12.2021, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Nakladanie s majetkom a majetkovými právamiArchív

29.7.2022, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obceArchív

3.11.2021, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Zásady hospodárenia - priamy predaj majetku obceArchív

4.3.2022, JUDr. Renáta Považanová, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

VZN o umiestňovaní volebných plagátov na území mestaArchív

2.1.2019, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Zásady hospodárenia- predaj a nájom nehnuteľného majetku obceArchív

2.3.2022, JUDr. Renáta Považanová, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

VZN mesta o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v mesteArchív

28.12.2021, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Pravidlá kontrolnej činnostiArchív

4.10.2022, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Smernica o nakladaní s odpadom z jedálne zriadenej obcouArchív

13.4.2022, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Verejné financie a nakladanie s nimiArchív

29.7.2022, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Zásady hospodárenia - nájom majetku obceArchív

3.3.2022, JUDr. Renáta Považanová, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Všeobecne záväzné nariadenie o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obceArchív

2.9.2021, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Rozhodnutie starostu obce o organizačných zmenáchArchív

17.12.2021, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Smernica o tvorbe a evidencii interných predpisovArchív

25.11.2021, JUDr. Renáta Považanová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Smernica o tvorbe a evidencii vnútorných riadiacich predpisovArchív

16.9.2021, JUDr. Renáta Považanová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

VZN mesta o pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkarňach poskytujúcich služby na území mestaArchív

21.12.2021, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium
Obec efektívne