dnes je 1.2.2023

Podpora udržania zamestnanosti v materských školáchGarancia

20.7.2020, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Školstvo a športArchív

10.2.2020, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 15 - Príplatok za praktickú prípravuArchív

18.10.2022, Mgr.Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020
Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Zriaďovacia listina ZŠ s MŠArchív

2.1.2019, PaedDr. Ján Pavelčák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

VZN o určení školských obvodovArchív

6.4.2022, Mgr. Jana Takáčová, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Ministerstvo školstva: Zdravie a bezpečnosť v školách 2020Garancia

11.9.2020, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Žiadosť o zaradenie do sieteArchív

2.1.2019, PhDr. Helena Mochnáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

VZN o určení školských obvodov pre základné školyArchív

24.4.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Prerušenie školského vyučovania na niektorých školách od 12.10.2020Garancia

12.10.2020, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školáchGarancia

14.7.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Žiadosť o vyradenie zo sieteArchív

2.1.2019, PhDr. Helena Mochnáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 9 - Príplatok za zastupovanieGarancia

5.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020
Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Stanovisko k žiadosti o vyradenie školského zariadeniaArchív

2.1.2019, PhDr. Helena Mochnáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Minister školstva SR vydal rozhodnutie, na základe ktorého sa obnovuje školské vyučovanieGarancia

12.4.2021, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Schválená novelizácia zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráveGarancia

23.6.2021, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Metodika súladu spracúvania osobných údajov v prostredí škôl

31.1.2019, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 26Archív

18.10.2022, Mgr.Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020
Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 8 - Príplatok za riadenieArchív

18.10.2022, Mgr.Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020
Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Smernica o vyhotovovaní, používaní, evidovaní a likvidovaní úradných pečiatok v ZŠArchív

3.11.2021, JUDr. Simona Laktišová, JUDr. Simona Skirkaničová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Smernica o vyhotovovaní, používaní, evidovaní a likvidovaní úradných pečiatok v MŠArchív

2.11.2021, JUDr. Simona Laktišová, JUDr. Simona Skirkaničová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školyArchív

5.11.2021, PaedDr. Ján Pavelčák, PaedDr. Anna Gabron, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Otváranie ďalších zariadení pre deti a mládežGarancia

17.6.2020, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu o pokračovaní v dištančnom vzdelávaníGarancia

15.1.2021, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Budú obedy zadarmo? Aký dopad to bude mať na samosprávy?Garancia

28.11.2018, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 32a - Prechodné ustanovenie účinné k 1. januáru 2009Archív

18.10.2022, Mgr.Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020
Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Školský semafor o vývoji epidemiologickej situácieGarancia

21.9.2020, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu o prerušení vyučovania na školáchGarancia

8.1.2021, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Rozhodnutie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 26.01.2021Garancia

29.1.2021, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium
Obec efektívne