dnes je 4.12.2023

Preddavky na daň na rok 2022 - nový benefit pre daňovníkovGarancia

30.3.2022, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Preddavky do lehoty na podanie daňového priznania na daň z príjmov 2022 u subjektu verejnej správyGarancia

17.3.2022, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Zákonné opatrenia v súvislosti s ochorením Covid-19 na úseku zálohovania jednorazových obalov na nápojeArchív

21.4.2020, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Podmienky uplatnenia daňového bonusu od 1. januára 2023Garancia

16.1.2023, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Informácia k novelám zákona o miestnych daniach účinným v priebehu roka 2022Archív

24.6.2022, Ing. Klára Klabníková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Praktické príklady uplatnenia daňového bonusu od 1. januára 2023Garancia

16.1.2023, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Informácie k príspevku za ubytovanie cudzincaGarancia

6.4.2022, Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje - skončenie prechodného obdobiaGarancia

16.8.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Zúčtovanie vrátených peňažných prostriedkov za reklamácie v rozpočtovej organizácii v roku 2022Archív

24.2.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Novelizácia zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite s účinnosťou od 1.3.2022 a 1.5.2022Garancia

17.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Preddavky na daň z príjmov 2022 u subjektu verejnej správyGarancia

10.3.2022, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Nové prípustné miery znečistenia vyzbieranej zložky komunálneho odpadu od 1. 1. 2022Archív

16.12.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Zmeny v zákone o odpadoch účinné od 1. januára 2022Garancia

28.12.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie zákonmi č. 372/2021 Z. z. a č. 172/2022 Z. z.Garancia

12.8.2022, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Smernica pre zostavenie účtovnej závierky v príspevkových organizáciáchGarancia

16.11.2023, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium
Obec efektívne