dnes je 13.7.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

211/2000 Z.z., Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), v znení účinnom k 1.11.2020

211/2000 Z.z.
ZÁKON
zo 17. mája 2000
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
543/2002 Z.Z.
1. 1. 2003
ruší Čl. IV
747/2004 Z.z.
1. 1. 2006
mení § 8, § 11
628/2005 Z.z.
2. 1. 2006
mení, 20 novelizačných bodov
207/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
477/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení §21a
145/2010 Z.z.
1. 5. 2010
dopĺňa §11
546/2010 Z.z.
1. 1. 2011
mení dopĺňa 7 novelizačných bodov
204/2011 Z.z.
1. 7. 2011
dopĺňa § 6 a § 16
220/2011 Z.z.
1. 10. 2011
mení § 22a a prílohu
220/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení § 11
382/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa 20 novelizačných bodov
341/2012 Z.z.
1. 12. 2012
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
340/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 27 novelizačných bodov
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení § 19 a poznámku pod čiarou
276/2020 Z.z.
1. 11. 2020
dopĺňa § 5a
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám. 1)
§ 2
Povinné osoby
(1) Osobami povinnými podľa tohto zákona
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulov:
Obec efektívne Premium

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • On-line kniha je denne doplňovanou databázou
   článkov týkajúcich sa obce v rámci vybraných oblastí.
 • Právne predpisy sú neodeliteľnou súčasťou,
  a to k rôznym datumom účinnosti.
 • Články sú zrozumiteľné, názorné a garantované.
 • Online kniha je doplnená o prepracovaný systém
  vyhľadávania
  , ktorý umožňuje vždy rýchlo
  nájsť požadovanú odpoveď.
 • Vyhľadávanie bez reklám.
 • Praktické filtre smerujú na hľadanú tému.
 • Online kniha má jednoduché ovládanie, užívateľsky
  priateľské rozhranie aj profesionálnu úroveň.
 • Renomovaní autori - články
  majú vysokú odbornú hodnotu. 
 • Odpovedný servis zadarmo - do 3 týždňov získate fundovanú odpoveď na otázku týkajúcu sa exekúcií.
 • Časové verzie článkov.