dnes je 25.7.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

264/2022 Z.z., Zákon o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách)

264/2022 Z. z.
ZÁKON
z 22. júna 2022
o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
PRVÁ HLAVA
PREDMET A PÔSOBNOSŤ ZÁKONA
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a) práva a povinnosti poskytovateľa obsahovej služby, ktorým je
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulov:
Obec efektívne Premium

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • On-line kniha je denne doplňovanou databázou
   článkov týkajúcich sa obce v rámci vybraných oblastí.
 • Právne predpisy sú neodeliteľnou súčasťou,
  a to k rôznym datumom účinnosti.
 • Články sú zrozumiteľné, názorné a garantované.
 • Online kniha je doplnená o prepracovaný systém
  vyhľadávania
  , ktorý umožňuje vždy rýchlo
  nájsť požadovanú odpoveď.
 • Vyhľadávanie bez reklám.
 • Praktické filtre smerujú na hľadanú tému.
 • Online kniha má jednoduché ovládanie, užívateľsky
  priateľské rozhranie aj profesionálnu úroveň.
 • Renomovaní autori - články
  majú vysokú odbornú hodnotu. 
 • Odpovedný servis zadarmo - do 3 týždňov získate fundovanú odpoveď na otázku týkajúcu sa exekúcií.
 • Časové verzie článkov.

 

Najnovšie články
viac článkov