dnes je 13.7.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

341/2004 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní, v znení účinnom k 1.9.2019

341/2004 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. mája 2004,
ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
151/2007 Z. z.
1. 4. 2007
mení a dopĺňa prílohu č. 1, prílohu č. 2
588/2008 Z. z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa prílohu č. 1, prílohu č. 2
423/2009 Z. z.
1. 11. 2009
mení a dopĺňa prílohu č. 1
354/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení § 2 a prílohy č. 1 a č. 2
270/2019 Z.z.
1. 9. 2019
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulov:
Obec efektívne Premium

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • On-line kniha je denne doplňovanou databázou
   článkov týkajúcich sa obce v rámci vybraných oblastí.
 • Právne predpisy sú neodeliteľnou súčasťou,
  a to k rôznym datumom účinnosti.
 • Články sú zrozumiteľné, názorné a garantované.
 • Online kniha je doplnená o prepracovaný systém
  vyhľadávania
  , ktorý umožňuje vždy rýchlo
  nájsť požadovanú odpoveď.
 • Vyhľadávanie bez reklám.
 • Praktické filtre smerujú na hľadanú tému.
 • Online kniha má jednoduché ovládanie, užívateľsky
  priateľské rozhranie aj profesionálnu úroveň.
 • Renomovaní autori - články
  majú vysokú odbornú hodnotu. 
 • Odpovedný servis zadarmo - do 3 týždňov získate fundovanú odpoveď na otázku týkajúcu sa exekúcií.
 • Časové verzie článkov.