dnes je 13.7.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

372/1990 Zb., Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch, v znení účinnom k 1.7.2023

372/1990 Zb.
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 28.augusta 1990
o priestupkoch
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
511/1992 Zb.
1. 1. 1993
ruší § 27 ods. 1 písm. b)
237/1993 Z.z.
1. 11. 1993
ruší § 94a
42/1994 Z.z.
28. 2. 1994
ruší § 43 ods. 1 písm. c)
248/1994 Z.z.
1. 10. 1994
mení § 50
249/1994 Z.z.
1. 10. 1994
mení a dopĺňa § 24
250/1994 Z.z.
1. 10. 1994
mení, 14 novelizačných bodov
202/1995 Z.z.
1. 10. 1995
mení a dopĺňa § 58
207/1995 Z.z.
4. 10. 1995
dopĺňa nový § 43a
265/1995 Z.z.
8. 12. 1995
ruší § 33
285/1995 Z.z.
1. 1. 1996
ruší § 35 ods. 1 písm. d)
160/1996 Z.z.
1. 7. 1996
ruší § 23 ods. 1 písm. b) a ch)
168/1996 Z.z.
1. 9. 1996
ruší § 23 ods. 1 písm. b) a ch)
143/1998 Z.z.
1. 7. 1998
mení § 23 ods. 1
319/1998 Z.z.
23. 10. 1998
ruší § 83 ods. 1
298/1999 Z.z.
1. 12. 1999
ruší § 44
313/1999 Z.z.
1. 1. 2000
ruší § 38
195/2000 Z.z.
1. 7. 2000
ruší § 36 ods. 1 písm. b), d) a e)
211/2000 Z.z.
1. 1. 2001
dopĺňa nový § 42a, mení § 68
367/2000 Z.z.
1. 1. 2001
mení § 24 a § 52
122/2001 Z.z.
5. 4. 2001
mení a dopĺňa § 49
223/2001 Z.z.
1. 7. 2001
ruší § 47 ods. 1 písm. h)
253/2001 Z.z.
1. 8. 2001
mení § 35 a § 50
490/2001 Z.z.
1. 12. 2001
mení, 8 novelizačných bodov
507/2001 Z.z.
1. 1. 2002
ruší § 36
441/2001 Z.z.
1. 7. 2003
ruší § 54, mení § 52 a § 86
139/2002 Z.z.
1. 4. 2002
ruší § 35 písm. c) a f)
422/2002 Z.z.
1. 10. 2002
mení § 68
430/2003 Z.z.
1. 11. 2003
mení a dopĺňa § 22
510/2003 Z.z.
1. 5. 2004
mení a dopĺňa § 22
515/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení § 20 a § 52
534/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení § 23, § 58 a § 86
364/2004 Z.z.
1. 7. 2004
ruší § 34
533/2004 Z.z.
1. 11. 2004
ruší § 39,§ 40, dopĺňa § 47
656/2004 Z.z.
1. 1. 2005
ruší § 41
570/2005 Z.z.
1. 1. 2006
ruší § 43 a § 43a
650/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení § 50 ods. 1
211/2006 Z.z.
1. 5. 2006
dopĺňa § 9
224/2006 Z.z.
1. 7. 2006
mení § 42 ods. 1
250/2007 Z.z.
1. 7. 2007
mení § 24, § 58, § 86
547/2007 Z.z.
1. 1. 2008
dopĺňa § 86
86/2008 Z.z.
1. 4. 2008
dopĺňa § 58, § 86
245/2008 Z.z.
1. 9. 2008
mení § 31
298/2008 Z.z.
1. 9. 2008
mení a dopĺňa § 21 a § 88
445/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení 19 novelizačných bodov
479/2008 Z.z.
1. 12. 2008
mení § 47
491/2008 Z.z.
15. 12. 2008
dopĺňa § 47
8/2009 Z.z.
1. 2. 2009
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov, § 88a
70/2009 Z.z.
1. 4. 2009
dopĺňa § 86
72/2009 Z.z.
1. 4. 2009
dopĺňa § 9
191/2009 Z.z.
1. 1. 2010
mení § 23 a § 58
206/2009 Z.z.
1. 6. 2009
mení § 32
387/2009 Z.z.
1. 1. 2010
dopĺňa § 89 a § 96
465/2009 Z.z.
1. 12. 2009
mení a dopĺňa § 47
513/2009 Z.z.
1. 1. 2010
mení § 23 a § 52
60/2010 Z.z.
1. 4. 2010
mení § 86
433/2010 Z.z.
1.12. 2010
mení § 52 a § 58
547/2010 Z.z.
1.1. 2011
mení a doplňa 5 novelizačných bodov
8/2009 Z.z.
1. 1. 2011
dopĺňa § 88
313/2011 Z.z.
1. 11. 2011
mení a dopĺňa § 14 a § 22
362/2011 Z.z.
1. 12. 2011
mení § 29
79/2012 Z.z.
1. 3. 2012
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
96/2012 Z.z.
1. 7. 2012
dopĺňa § 86 a poznámku pod čiarou
31/2013 Z.z.
26. 2. 2013
mení § 9 odsek 5
80/2013 Z.z.
1. 5. 2013
mení § 9 a § 10
94/2013 Z.z.
1. 6. 2013
mení § 24
299/2013 Z.z.
1. 11. 2013
mení a dopĺňa § 47 a poznámku pod čiarou
388/2013 Z.z.
30. 11. 2013
mení a dopĺňa § 22 a § 61
417/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
474/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
1/2014 Z.z.
1. 2. 2014
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
204/2014 Z.z.
1. 8. 2014
mení § 29 a § 86
374/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení 1 novelizačný bod
397/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa § 49
430/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 23 novelizačných bodov
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení 4 novelizačné body
311/2016 Z.z.
1. 1. 2017
dopĺňa § 22 a poznámku pod čiarou
315/2016 Z.z.
1. 2. 2017
mení a dopĺňa § 42b a poznámku pod čiarou
393/2019 Z.z.
1. 12. 2019
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
338/2020 Z.z.
1. 12. 2020
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
146/2021 Z.z.
1. 5. 2021
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
412/2021 Z.z.
15. 11. 2021
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
246/2022 Z.z.
1. 8. 2022
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
183/2023 Z.z.
1. 7. 2023
mení § 22
330/2023 Z.z.
2. 1. 2024
doteraz neuvedené
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Základné ustanovenia
Orgány štátnej správy Slovenskej republiky a obce vedú občanov k tomu, aby dodržiavali zákony a ostatné právne predpisy a rešpektovali práva spoluobčanov; dbajú najmä o to, aby občania nesťažovali plnenie úloh štátnej správy a obcí a nenarúšali verejný poriadok a občianske spolunažívanie.
ČASŤ I
VŠEOBECNÁ ČASŤ
§ 2
Pojem priestupku
(1) Priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v tomto alebo v inom zákone, ak nejde o iný
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulov:
Obec efektívne Premium

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • On-line kniha je denne doplňovanou databázou
   článkov týkajúcich sa obce v rámci vybraných oblastí.
 • Právne predpisy sú neodeliteľnou súčasťou,
  a to k rôznym datumom účinnosti.
 • Články sú zrozumiteľné, názorné a garantované.
 • Online kniha je doplnená o prepracovaný systém
  vyhľadávania
  , ktorý umožňuje vždy rýchlo
  nájsť požadovanú odpoveď.
 • Vyhľadávanie bez reklám.
 • Praktické filtre smerujú na hľadanú tému.
 • Online kniha má jednoduché ovládanie, užívateľsky
  priateľské rozhranie aj profesionálnu úroveň.
 • Renomovaní autori - články
  majú vysokú odbornú hodnotu. 
 • Odpovedný servis zadarmo - do 3 týždňov získate fundovanú odpoveď na otázku týkajúcu sa exekúcií.
 • Časové verzie článkov.