dnes je 19.6.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

440/2000 Z.z., Zákon o správach finančnej kontroly, v znení účinnom k 1.12.2013

440/2000 Z.z.
[zrušené č. 357/2015 Z.z.]
ZÁKON
z 1. decembra 2000
o správach finančnej kontroly
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
150/2001 Z.z.
1. 5. 2001
mení a dopĺňa § 3 a poznámku pod čiarou
502/2001 Z.z.
1. 1. 2002
mení § 3 a poznámky pod čiarou
618/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
165/2008 Z.z.
1. 6. 2008
mení a dopĺňa § 2, § 3
264/2008 Z.z.
1. 8. 2008
mení a dopĺňa § 3
564/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení § 3
347/2013 Z.z.
1. 12. 2013
mení § 3 a poznámku pod čiarou
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Tento zákon upravuje postavenie, organizáciu a pôsobnosť správ finančnej kontroly.
§ 2
(1) Zriaďuje sa
a) Správa finančnej kontroly so sídlom v Bratislave s pôsobnosťou v územných obvodoch Bratislavského kraja, Trnavského kraja a Nitrianskeho kraja,
b) Správa
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulov:
Obec efektívne Premium

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • On-line kniha je denne doplňovanou databázou
   článkov týkajúcich sa obce v rámci vybraných oblastí.
 • Právne predpisy sú neodeliteľnou súčasťou,
  a to k rôznym datumom účinnosti.
 • Články sú zrozumiteľné, názorné a garantované.
 • Online kniha je doplnená o prepracovaný systém
  vyhľadávania
  , ktorý umožňuje vždy rýchlo
  nájsť požadovanú odpoveď.
 • Vyhľadávanie bez reklám.
 • Praktické filtre smerujú na hľadanú tému.
 • Online kniha má jednoduché ovládanie, užívateľsky
  priateľské rozhranie aj profesionálnu úroveň.
 • Renomovaní autori - články
  majú vysokú odbornú hodnotu. 
 • Odpovedný servis zadarmo - do 3 týždňov získate fundovanú odpoveď na otázku týkajúcu sa exekúcií.
 • Časové verzie článkov.