dnes je 25.7.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

511/1992 Zb., Zákon Slovenskej národnej rady o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, v znení účinnom k 1.5.2011

511/1992 Zb.
[zrušené č. 563/2009 Z.z.]
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 30.septembra 1992
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
102/1993 Z.z.
13. 5. 1993
dopĺňa
165/1993 Z.z.
1. 8. 1993
mení § 63 § 97
253/1993 Z.z.
5. 11 1993
mení § 48
254/1993 Z.z.
5. 11. 1993
ruší ôsmu časť
253/1993 Z.z.
1. 1. 1994
mení, 95 novelizačných bodov
172/1994 Z.z.
20. 7. 1994
mení § 103
187/1994 Z.z.
1. 8. 1994
mení § 35
249/1994 Z.z.
1. 10. 1994
mení § 23
367/1994 Z.z.
30. 12. 1994
mení § 35
374/1994 Z.z.
1. 1. 1995
mení § 97
58/1995 Z.z.
30. 3. 1995
mení, 10 novelizačných bodov
146/1995 Z.z.
20. 7. 1995
mení, 77 novelizačných bodov
304/1995 Z.z.
1. 1. 1996
mení, 12 novelizačných bodov
386/1996 Z.z.
1. 1. 1997
mení §23, § 48, § 72, § 103
12/1998 Z.z.
1. 2. 1998
mení §23, § 15, § 18
219/1999 Z.z.
1. 9. 1999
mení, 65 novelizačných bodov
367/1999 Z.z.
29. 12. 1999
mení, 33 novelizačných bodov
240/2000 Z.z.
1. 8. 2000
mení, 20 novelizačných bodov
493/2001 Z.z.
1. 12. 2001
mení, 76 novelizačných bodov
215/2002 Z.z.
1. 5. 2002
mení § 31
233/2002 Z.z.
8. 5. 2002
mení, 6 novelizačných bodov
291/2002 Z.z.
1. 1. 2003
dopĺňa nový § 31a
526/2002 Z.z.
1. 1. 2003
mení, 14 novelizačných bodov
114/2003 Z.z.
1. 5. 2003
mení, 6 novelizačných bodov
609/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení, 131 novelizačných bodov
191/2004 Z.z.
1. 5. 2004
mení, 31 novelizačných bodov
215/2004 Z.z.
1. 5. 2004
dopĺňa § 23
350/2004 Z.z.
1. 7. 2004
mení § 30a
443/2004 Z.z.
1. 8. 2004
mení § 30a
523/2004 Z.z.
30. 9. 2004
mení § 65b
679/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení, 157 novelizačných bodov
679/2004 Z.z.
1. 7. 2005
mení § 32 ods. 15
68/2005 Z.z.
1. 3. 2005
mení § 3, § 23 a § 103
534/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení, 7 novelizačných bodov
584/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení § 20, § 30a, § 47
122/2006 Z.z.
1. 4. 2006
dopĺňa § 22 a § 23
215/2007 Z.z.
1. 9. 2007
mení, 169 novelizačných bodov
215/2007 Z.z.
1. 10. 2007
mení § 14c
358/2007 Z.z.
1. 10. 2007
mení § 17, § 30a, § 31 a § 65b
289/2008 Z.z.
1. 3. 2009
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
465/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa 25 novelizačných bodov
563/2008 Z.z.
1. 1. 2009
dopĺňa § 35
83/2009 Z.z.
1. 4. 2009
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
466/2009 Z.z.
15. 12. 2009
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
504/2009 Z.z.
1. 1. 2010
mení a dopĺňa 20 novelizačných bodov
563/2009 Z.z.
1. 1. 2010
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
52/2010 Z.z.
1. 3. 2010
dopĺňa § 23
136/2010 Z.z.
1. 6. 2010
mení § 31 a poznámky pod čiarou
494/2010 Z.z.
30. 12. 2010
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
133/2011 Z.z.
1. 5. 2011
mení a dopĺňa 1 novelizačný bod
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Rozsah pôsobnosti
(1) Tento zákon upravuje správu daní.
(2) Podľa tohto zákona sa postupuje, ak osobitný zákon 1) neustanovuje inak.
§ 1a
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) daňou daň podľa osobitných zákonov 1)
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulov:
Obec efektívne Premium

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • On-line kniha je denne doplňovanou databázou
   článkov týkajúcich sa obce v rámci vybraných oblastí.
 • Právne predpisy sú neodeliteľnou súčasťou,
  a to k rôznym datumom účinnosti.
 • Články sú zrozumiteľné, názorné a garantované.
 • Online kniha je doplnená o prepracovaný systém
  vyhľadávania
  , ktorý umožňuje vždy rýchlo
  nájsť požadovanú odpoveď.
 • Vyhľadávanie bez reklám.
 • Praktické filtre smerujú na hľadanú tému.
 • Online kniha má jednoduché ovládanie, užívateľsky
  priateľské rozhranie aj profesionálnu úroveň.
 • Renomovaní autori - články
  majú vysokú odbornú hodnotu. 
 • Odpovedný servis zadarmo - do 3 týždňov získate fundovanú odpoveď na otázku týkajúcu sa exekúcií.
 • Časové verzie článkov.

 

Najnovšie články
viac článkov