dnes je 1.6.2020

Input:

Povinnosti návštevníka pohrebiska

2.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.11 Povinnosti návštevníka pohrebiska

MUDr. Jindra Holíková

Pohrebiská sú verejne prístupné miesta, ktoré sa riadia prevádzkovým poriadkom. Vyplývajú z neho aj povinnosti pre návštevníkov (§ 25 zákona č. 131/2010 Z. z.):

  1. Povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok pohrebiska v bodoch, ktoré sa týkajú návštevníkov. Ide najmä o dodržiavanie času, kedy je pohrebisko prístupné verejnosti, prípadne iné.
  2. Zachovávať dôstojnosť pohrebiska, t. j. nerušiť pietne miesto hlukom, nevhodnou hudobnou produkciou,