dnes je 1.2.2023

Input:

Smernica o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci

3.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.9.18 Smernica o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci

Mgr. Jozef Rajzinger, PhD.; Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD.; Ing. Tamara Paceková, Ing . Lukáš Židík


Stiahnuť dokument

Názov firmy
(adresa, IČO):
    
    
Názov vnútropodnikovej smernice:    Vnútorný predpis o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci   
Prílohy:        
Číslo smernice:        
Rozsah platnosti:        
Za správnosť smernice zodpovedá:        
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:        
Platnosť smernice pre obdobie:        
Schválil:        

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje v § 37 zamestnávateľovi povinnosť zabezpečiť opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia nepriaznivé účinky faktorov