dnes je 4.12.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

171/2005 Z.z., Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2019

171/2005 Z.z.
[zrušené č. 30/2019 Z.z.]
ZÁKON
zo 16. marca 2005
o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
659/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa 48 novelizačných bodov
70/2008 Z.z.
1. 4. 2008
mení a dopňlňa § 5, § 36, § 37, § 58
478/2009 Z.z.
1. 1. 2010
mení a dopňlňa 25 novelizačných bodov
479/2009 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa § 10
84/2010 Z.z.
1. 4. 2010
mení a dopĺňa § 10
374/2010 Z.z.
30. 9. 2010
mení a dopĺňa § 37 a § 58d
514/2010 Z.z.
1. 1. 2011
mení a dopĺňa 9 novelizačných
227/2011 Z.z.
1. 9. 2011
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
228/2011 Z.z.
1. 9. 2011
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
227/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení § 37
228/2011 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa § 35, § 49 a § 51
286/2012 Z.z.
1. 10. 2012
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
439/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 49 novelizačných bodov
135/2013 Z.z.
1. 9. 2013
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
547/2011 Z.z.
1. 1. 2014
mení § 35 a poznámku pod čiarou
333/2014 Z.z.
1. 12. 2014
mení a dopĺňa § 42 a § 43
333/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
dopĺňa § 20 a § 58l
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení poznámku pod čiarou
386/2016 Z.z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa 101 novelizačných bodov
386/2016 Z.z.
1. 1. 2018
mení § 35
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 20, § 20a, § 20b a § 24
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení § 20
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
Základné ustanovenia
§ 1
Predmet a účel zákona
(1) Tento zákon upravuje
a) podmienky prevádzkovania hazardných hier a podmienky propagovania hazardných hier,
b) práva a povinnosti prevádzkovateľov hazardných hier a hráčov,
c) podmienky na
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulov:
Obec efektívne Premium

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • On-line kniha je denne doplňovanou databázou
   článkov týkajúcich sa obce v rámci vybraných oblastí.
 • Právne predpisy sú neodeliteľnou súčasťou,
  a to k rôznym datumom účinnosti.
 • Články sú zrozumiteľné, názorné a garantované.
 • Online kniha je doplnená o prepracovaný systém
  vyhľadávania
  , ktorý umožňuje vždy rýchlo
  nájsť požadovanú odpoveď.
 • Vyhľadávanie bez reklám.
 • Praktické filtre smerujú na hľadanú tému.
 • Online kniha má jednoduché ovládanie, užívateľsky
  priateľské rozhranie aj profesionálnu úroveň.
 • Renomovaní autori - články
  majú vysokú odbornú hodnotu. 
 • Odpovedný servis zadarmo - do 3 týždňov získate fundovanú odpoveď na otázku týkajúcu sa exekúcií.
 • Časové verzie článkov.