dnes je 25.7.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

34/2002 Z.z., Zákon o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 1.10.2020

34/2002 Z.z.
ZÁKON
z 18. decembra 2001
o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
445/2008 Z.z.
1.1. 2009
mení 5 novelizačných bodov
478/2009 Z.z.
1.1. 2010
mení a dopĺňa § 28 a § 29
352/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení 4 novelizačné body
463/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa § 34, ô 42a a poznámku pod čiarou
272/2015 Z.z.
1. 11. 2015
mení § 11 a poznámku pod čiarou
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
dopĺňa § 11 a § 18
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení § 8 a poznámku pod čiarou
279/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení § 30 a poznámku pod čiarou
52/2018 Z.z.
1. 11. 2018
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
112/2018 Z.z.
1. 5. 2018
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 6
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa §6, § 19 a poznámku pod čiarou
346/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
390/2019 Z.z.
1. 10. 2020
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje postavenie a právne pomery nadácií a vytváranie nadačných fondov.
§ 2
Nadácia
(1) Nadácia je účelové združenie majetku, ktorý slúži na podporu verejnoprospešného
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulov:
Obec efektívne Premium

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • On-line kniha je denne doplňovanou databázou
   článkov týkajúcich sa obce v rámci vybraných oblastí.
 • Právne predpisy sú neodeliteľnou súčasťou,
  a to k rôznym datumom účinnosti.
 • Články sú zrozumiteľné, názorné a garantované.
 • Online kniha je doplnená o prepracovaný systém
  vyhľadávania
  , ktorý umožňuje vždy rýchlo
  nájsť požadovanú odpoveď.
 • Vyhľadávanie bez reklám.
 • Praktické filtre smerujú na hľadanú tému.
 • Online kniha má jednoduché ovládanie, užívateľsky
  priateľské rozhranie aj profesionálnu úroveň.
 • Renomovaní autori - články
  majú vysokú odbornú hodnotu. 
 • Odpovedný servis zadarmo - do 3 týždňov získate fundovanú odpoveď na otázku týkajúcu sa exekúcií.
 • Časové verzie článkov.

 

Najnovšie články
viac článkov