dnes je 13.7.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

55/2017 Z.z., Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.2.2022

55/2017 Z.z.
ZÁKON
z 1. februára 2017
o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
334/2017 Z.z.
1. 1. 2018
dopĺňa § 193a a poznámku pod čiarou
63/2018 Z.z.
1. 5. 2018
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
112/2018 Z.z.
1. 5. 2018
dopĺňa § 7
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 12, § 15 a § 38
314/2018 Z.z.
1. 3. 2019
ruší Čl. III
318/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 18 novelizačných bodov
347/2018 Z.z.
1. 1. 2019
dopĺňa § 171
6/2019 Z.z.
1. 2. 2019
dopĺňa § 7 a poznámky pod čiarou
35/2019 Z.z.
1. 4. 2019
dopĺňa § 193b a poznámku pod čiarou
35/2019 Z.z.
1. 7. 2019
mení a dopĺňa § 1 a poznámky pod čiarou
90/2019 Z.z.
12. 4. 2019
mení § 186
54/2019 Z.z.
1. 3. 2019
mení a dopĺňa § 7 a poznámku pod čiarou
319/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení § 171
397/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
470/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 228 novelizačných bodov
470/2019 Z.z.
1. 2. 2022
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
126/2020 Z.z.
21. 5. 2020
mení a dopĺňa 12 novelizačných bodov
134/2020 Z.z.
26. 5. 2020
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
423/2020 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 28 novelizačných bodov
76/2021 Z.z.
1. 3. 2021
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRINCÍPY ŠTÁTNEJ SLUŽBY
Čl. 1
Princíp politickej neutrality
Štátny zamestnanec pri výkone štátnej služby a služobný úrad v štátnozamestnaneckých vzťahoch uprednostňujú verejný záujem pred politickým záujmom a konajú spôsobom, ktorý nevzbudzuje pochybnosti o tom, že zvýhodňujú
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulov:
Obec efektívne Premium

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • On-line kniha je denne doplňovanou databázou
   článkov týkajúcich sa obce v rámci vybraných oblastí.
 • Právne predpisy sú neodeliteľnou súčasťou,
  a to k rôznym datumom účinnosti.
 • Články sú zrozumiteľné, názorné a garantované.
 • Online kniha je doplnená o prepracovaný systém
  vyhľadávania
  , ktorý umožňuje vždy rýchlo
  nájsť požadovanú odpoveď.
 • Vyhľadávanie bez reklám.
 • Praktické filtre smerujú na hľadanú tému.
 • Online kniha má jednoduché ovládanie, užívateľsky
  priateľské rozhranie aj profesionálnu úroveň.
 • Renomovaní autori - články
  majú vysokú odbornú hodnotu. 
 • Odpovedný servis zadarmo - do 3 týždňov získate fundovanú odpoveď na otázku týkajúcu sa exekúcií.
 • Časové verzie článkov.