dnes je 25.7.2024

SankcieArchív

25.8.2022, MUDr. Jindra Holíková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022
Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Aktualizácia judikatúra: Náležité odôvodnenie uloženia sankcie za správny deliktGarancia

9.6.2022, JUDr. Marek Šmid, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Úľavy zo sankcií pri systéme triedeného zberu bioodpadu v obciach do 30. júna 2021Archív

10.12.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Podanie daňového priznania k dani z príjmov v čase pandémie spôsobenej vírusom COVID-19Garancia

3.4.2020, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Pokuty, penále a úroky z omeškania subjektov verejnej správyGarancia

24.6.2019, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Aktualizácia judikatúra: Absorpčná zásadaGarancia

1.7.2022, JUDr. Marek Šmid, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Aktualizácia judikatúra: Absorpčná zásadaGarancia

11.7.2022, JUDr. Marek Šmíd LLB, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Vláda SR schválila návrh novely cestného zákonaGarancia

21.12.2020, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Novelizácia zákona o odpadochGarancia

29.9.2020, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Novela zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení s účinnosťou od 1.7.2022Garancia

17.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

VZN mesta o pešej zóneGarancia

15.1.2024, JUDr. Renáta Považanová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2026 | 2025 | 2024 | 2023
Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

VZN mesta o podrobnostiach o výkone taxislužby na území mesta a o prevádzkovom poriadku stanovíšť taxislužbyGarancia

15.1.2024, JUDr. Renáta Považanová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2026 | 2025 | 2024 | 2023
Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Smernica o nakladaní s odpadom z jedálne zriadenejGarancia

28.3.2023, Ing. Matej Šiculiak, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

VZN mesta o verejnom poriadkuGarancia

15.1.2024, JUDr. Renáta Považanová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2026 | 2025 | 2024 | 2023
Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

VZN mesta o pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkarňach poskytujúcich služby na území mestaGarancia

15.1.2024, JUDr. Renáta Považanová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2026 | 2025 | 2024 | 2023
Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

„Zbraňová amnestia 2020"Garancia

14.10.2020, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Novelizácia zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite s účinnosťou od 1.3.2022 a 1.5.2022Garancia

17.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Kontrola, orgány dozoruArchív

25.8.2022, MUDr. Jindra Holíková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022
Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Návrh novely zákona o podmienkach výkonu volebného právaGarancia

20.5.2021, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Doplnky v priestupkoch v zákone o pohrebníctve zmeny od 1.1.2020Archív

25.8.2022, MUDr. Jindra Holíková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Právne predpisy týkajúce sa správy registratúryGarancia

30.6.2019, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

VZN o tvorbe, údržbe a ochrane zeleneGarancia

28.3.2023, JUDr. Renáta Považanová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

VZN mesta o tvorbe, údržbe a ochrane zeleneGarancia

28.3.2023, JUDr. Renáta Považanová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Dozor nad hazardom už je pod jednou strechouGarancia

9.7.2019, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Aké formy zberu kuchynského odpadu realizujú alebo plánujú realizovať obce a mestáArchív

20.4.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Nové eurofondy pre riešenie envirozáťažíArchív

23.3.2022, Ing. Juraj Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Smernica upravujúca osnovu školenia pre novoprijatých zamestnancov o ochrane pred požiarmiArchív

29.11.2023, DpT. Bohumír Brettschneider, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Mgr. Kristína Iudita Kmety, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Z judikatúry: Súdny prieskum rozhodnutia podľa zákona o registri partnerov verejného sektoraGarancia

9.2.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Koronavírus - opatrenia v oblasti dane z príjmov - všeobecný prehľadGarancia

14.4.2020, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium

Zmeny v zákone č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov účinné od 15. marca 2021Archív

4.2.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Obec efektívne Premium
Obec efektívne
Najnovšie články
viac článkov